Strona główna

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na XVIII spotkanie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Łodzi,

które odbędzie się
22 listopada br. (sobota) o godzinie 11.00
w auli ośrodka salezjańskiego przy ul. Wodnej 36.

W czasie spotkania wykład
pt. „Etyczne wyzwania medycyny”

wygłosi prof. Paweł Górski

Serdecznie zapraszam
prof. Michał Seweryński

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: klub.obywatelski@gmail.com.

Prof. dr hab. Paweł Górski
rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rektor (ur. 1950) ukończył w 1973 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych zrobił w 1976 roku, II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych – w 1980 r., specjalizację z alergologii w 1992 r. Tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt. „Wziewanie polimyksyny B jako metoda ujawniania nadreaktywności dróg oddechowych oraz oceny udziału komórki tucznej w patomechanizmie tej nadreaktywności” uzyskał w 1976 r., habilitację za pracę pt. ”Badanie nad udziałem oskrzelowych komórek tucznych i bazofilów krwi obwodowej w patomechanizmie nadreaktywności oskrzeli u chorych na astmę” w 1986 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 r.

Od 2005 r. kierownik Katedry Pulmonologii i Alergologii, a od 2009 r. I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2008 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kontakt

Dane kontaktowe organizatorów:
Adres e-mail: klub.obywatelski@gmail.com
Facebook: Akademicki Klub Obywatelski

Komentowanie wyłączone.