Strona główna

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na XXVIII spotkanie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Łodzi,

które odbędzie się
20 lutego br. (sobota) o godzinie 11.00
w sali Ośrodka Salezjańskiego przy ul. Wodnej 36

W czasie spotkania wykład
„Wojewoda i województwo łódzkie”
wygłosi
prof. Zbigniew Rau
Wojewoda Łódzki

Serdecznie zapraszam
prof. Michał Seweryński

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: klub.obywatelski@gmail.com.

prof. Zbigniew Rau

Profesor nauk prawnych. Wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m. in. książek: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union (1991), Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku (2000); Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism (2004). Przełożył, opatrzył wstępem i komentarzem pierwsze polskie wydanieDwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a (1992). Przygotował antologię klasycznych tekstów moralnego wychowania Księga cnót (2006). Senator RP VI kadencji oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Komentowanie wyłączone.