Strona główna

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na XVII spotkanie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Łodzi,

które odbędzie się
18 października br. (sobota) o godzinie 11.00
w auli ośrodka salezjańskiego przy ul. Wodnej 36.

W czasie spotkania wykład
pt. „Gdzie się podziały nasze pieniądze?”

wygłosi senator Grzegorz Bierecki

Wcześniej o godz. 10.00 rozpocznie się zebranie założycielskie
Stowarzyszenia zwykłego Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Łodzi.
Zainteresowanych członkowstwem zapraszamy i prosimy o kontakt. Dokumenty
założycielskie zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszam
prof. Michał Seweryński

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: klub.obywatelski@gmail.com.

Senator Grzegorz Bierecki

Urodził się 28 września 1963 r. w Gdyni.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1996 r. – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni.

Jest bankowcem. W latach 1992 – 2012 prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), od 8 października 2012 r. do 29 stycznia 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej KSKOK, a od 2008 r. jest prezesem SKOK Holding S.A.R.L. w Luksemburgu. Od 2010 r. pracuje też w SIN Sp. z o.o. w Sopocie. W latach 1989-1991 pełnił funkcję szefa biura Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Zasiada w radach nadzorczych licznych spółek i fundacji. W latach 1990-2011 był prezesem Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie. W latach 2001-2013 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a od lipca 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego World Council of Credit Unions Inc. W Madison (USA). Od 1996 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej SKOK im. F. Stefczyka. W latach 1998 – 2012 r. zasiadał w Zgromadzeniu Ogólnym Krajowej Rady Spółdzielczej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Kontakt

Dane kontaktowe organizatorów:
Adres e-mail: klub.obywatelski@gmail.com
Facebook: Akademicki Klub Obywatelski

Komentowanie wyłączone.